Paslaugos

Priešmokyklinio ugdymo Tvarkos aprašas 2018 m.

Ukmergės vaikų lopšelio – darželio „Vaikystė“ informacija apie teikiamas viešąsias paslaugas vaikui ir jo šeimai.

Elektroninio dienyno tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio paslaugų ugdymo sutartis
Ikimokyklinio paslaugų ugdymo sutartis