Paslaugos

Priešmokyklinio ugdymo Tvarkos aprašas 2018 m.

Ukmergės vaikų lopšelio – darželio „Vaikystė“ informacija apie teikiamas viešąsias paslaugas vaikui ir jo šeimai.

Elektroninio dienyno tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Valgiaraštis 1-3 m. vaikams
Valgiaraštis 4-7 m. vaikams

Priešmokyklinio paslaugų ugdymo sutartis
Ikimokyklinio paslaugų ugdymo sutartis