Finansinių ataskaitų rinkiniai

2024 m.

LaikotarpisAtaskaitos
1 ketvirtisBuidžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ataskaita

2023 m.

LaikotarpisAtaskaitos
1 ketvirtisBiudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys
Finansinių ataskaitų rinkinys
2 ketvirtisBiudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys
Finansinių ataskaitų rinkinys
3 ketvirtisBiudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys
Finansinių ataskaitų rinkinys
MetinėsBiudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Piniginių srautų ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas

2022 m.

LaikotarpisAtaskaitos
1 ketvirtisFinansinių ataskaitų rinkinys
Biudžeto išlaidų samatų vykdymo ataskaitų rinkinys
2 ketvirtisFinansinių ataskaitų rinkinys
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
3 ketvirtisBiudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys
MetinėsBiudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys
Veiklos rezultatų ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas

2021 m.

LaikotarpisAtaskaitos
1 ketvirtisSocialinės paramos mokuniams mokėjimas, SB
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas, SP
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas, SB
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas , MK
2 ketvirtisIkimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas MK
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas, SP
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas, SB
Socialinės paramos mokiniams mokėjimas, VB
3 ketvirtisIkimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas, MK
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas, SP
ikomokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas, SB
Socialinės paramos mokiniams mokėjimas, VB
Aiškinamasis raštas
MetinėsBiudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys
Finansinės ataskaitos

2020 m.

LaikotarpisAtaskaitos
1 ketvirtisAiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitos
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas MK
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas, SP
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas, SB
Socialinės paramos mokiniams mokėjimas, SB
2 ketvirtisBiudžeto vykdymo aiškinamasis raštas
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo organizavimas (SB)
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas, (SP)
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymoveiklos organizavimas, (MK)
Socialinės paramos mokėjimas mokiniams
3 ketvirtisBiudžeto vykdymo ataskaita
MetinėsMetinis biudžeto ataskaitų rinkinys
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

2019 m.

LaikotarpisAtaskaitos
1 ketvirtisTarpinės finansinės ataskaitos
2 ketvirtisFinansinės būklės ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3 ketvirtisVeiklos rezultatų ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
4 ketvirtisBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
MetinėsAiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Piniginių srautų ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Lydraštis

2018 m.

LaikotarpisAtaskaitos
1 ketvirtisTarpinės finansinės ataskaitos
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
2 ketvirtis Tarpinės finansinės ataskaitos
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
3 ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Tarpinės finansinės ataskaitos
Metinės Metiniu ataskaitų rinkinys
Metinių ataskaitų rinkinys (Tęsinys)
Metinių ataskaitų rinkinys (Tęsinys) (2)
Biudžeto išlaidų sąmtos vykdymo ataskaitos
Darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio ataskata
Finansinės būklės ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Lydraštis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas