Logotipas

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis
„Vaikystė“

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 m.

LaikotarpisAtaskaitos
1 ketvirtisSocialinės paramos mokuniams mokėjimas, SB
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas, SP
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas, SB
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas , MK
2 ketvirtisIkimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas MK
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas, SP
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas, SB
Socialinės paramos mokiniams mokėjimas, VB

2020 m.

LaikotarpisAtaskaitos
1 ketvirtisAiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitos
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas MK
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas, SP
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas, SB
Socialinės paramos mokiniams mokėjimas, SB
2 ketvirtisBiudžeto vykdymo aiškinamasis raštas
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo organizavimas (SB)
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas, (SP)
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymoveiklos organizavimas, (MK)
Socialinės paramos mokėjimas mokiniams
3 ketvirtisBiudžeto vykdymo ataskaita
MetinėsMetinis biudžeto ataskaitų rinkinys

2019 m.

LaikotarpisAtaskaitos
1 ketvirtisTarpinės finansinės ataskaitos
2 ketvirtisFinansinės būklės ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3 ketvirtisVeiklos rezultatų ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
4 ketvirtisBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
MetinėsAiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Piniginių srautų ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Lydraštis

2018 m.

LaikotarpisAtaskaitos
1 ketvirtisTarpinės finansinės ataskaitos
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
2 ketvirtis Tarpinės finansinės ataskaitos
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
3 ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Tarpinės finansinės ataskaitos
Metinės Metiniu ataskaitų rinkinys
Metinių ataskaitų rinkinys (Tęsinys)
Metinių ataskaitų rinkinys (Tęsinys) (2)
Biudžeto išlaidų sąmtos vykdymo ataskaitos
Darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio ataskata
Finansinės būklės ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Lydraštis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas

2017 m.

LaikotarpisAtaskaitos
1 ketvirtisFinansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
 Veiklos rezultatų ataskaita 
 Finansinės būklės ataskaita 
 Finansavimo sumos pagal šaltinį 
 Aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitos 
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 
2 ketvirtisFinansinės būklės ataskaita Finansinės būklės ataskaita 
 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
3 ketvirtisFinansinės būklės ataskaita
 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 
 Finansinės būklės ataskaita 
Metinės Darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio ataskata 

2016 m.

LaikotarpisAtaskaitos
1 ketvirtisFinansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
 Veiklos rezultatų ataskaita 
 Finansinės būklės ataskaita 
 Finansavimo sumos pagal šaltinį 
 Aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitos 
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 
2 ketvirtisFinansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
 Veiklos rezultatų ataskaita 
 Finansinės būklės ataskaita 
 Finansavimo sumos pagal šaltinį 
 Aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitos 
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos  
3 ketvirtisFinansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
 Veiklos rezultatų ataskaita 
 Finansinės būklės ataskaita 
 Finansavimo sumos pagal šaltinį 
 Aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitos  Finansinių ataskaitų rinkinys 
 Aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitos 
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 
 Darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio ataskata 

2015 m.

LaikotarpisAtaskaitos
1 ketvirtis
2 ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos už laikotarpį 2015-01-01 iki 2015-06-30 
 Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. II ketv. 
3 ketvirtis  Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. III ketv. 
Metinės Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos už laikotarpį iki 2015-12-31 
 Metinė ataskaita 

2014 m.

LaikotarpisAtaskaitos
1 ketvirtisFinansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
 Finansavimo sumos pagal šaltinį 
 Aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitos 
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 
2 ketvirtisFinansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
 Finansavimo sumos pagal šaltinį 
 Aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitos 
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos  
3 ketvirtisFinansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
 Finansavimo sumos pagal šaltinį 
 Aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitos 
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos  
  Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas  
MetinėsFinansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
 Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitos 
 Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams  
 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita  
 2014m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas  
 2014m.finansinių ataskaitų rinkinys  
 Grynojo turto pokyčių ataskaita  
 Pinigų srautų ataskaita nbsp;
Darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio ataskata

2013 m.

LaikotarpisAtaskaitos
1 ketvirtisFinansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
 Finansavimo sumos pagal šaltinį 
 Aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitos
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
2 ketvirtisFinansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
 Finansavimo sumos pagal šaltinį 
 Aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitos
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
3 ketvirtisFinansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
 Finansavimo sumos pagal šaltinį 
 Aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitos
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
Metines Metinės ataskaitos 
 Biudžeto išlaidų ataskaita 
 Darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio ataskata

2012 m.

LaikotarpisAtaskaitos
1 ketvirtisFinansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
 Finansavimo sumos pagal šaltinį
 Aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitos 
2 ketvirtisFinansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
 Finansavimo sumos pagal šaltinį 
 Aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitos
3 ketvirtisFinansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
 Finansavimo sumos pagal šaltinį 
 Aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitos
MetinėsFinansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
 Finansavimo sumos pagal šaltinį 
 Aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitos
 Pinigų srautų ataskaita 
 Grynojo turto pokyčių ataskaita  
  Gautinos sumos 
 Pinigų ir piniginių ekvivalentų ataskaita 
  Trumpalaikės mokėtinos sumos 
  Informacija pagal segmentus 
  Pagrindinės veiklos kitos pajamos 
  Pagrindinės veiklos sąnaudos  
  Nematerialus turtas 
  Ilgalaikis materialus turtas 
  Atsargos 
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos  
 Darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio ataskata

2011 m.

LaikotarpisAtaskaitos
1 ketvirtisFinansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
 Finansavimo sumos pagal šaltinį 
2 ketvirtis
3 ketvirtisFinansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
 Finansavimo sumos pagal šaltinį 
Aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitos
MetinėsFinansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
 Finansavimo sumos pagal šaltinį 
Aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitos
 Grynojo turto pokyčių ataskaita
Darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio ataskata

2010 m.

LaikotarpisAtaskaitos
MetinėsFinansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Finansavimo sumų ataskaita pagal šaltinį