Įstaigos vidaus dokumentai

Metinis visuomenės sveikatos priežiūros specialistės planas
Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Vaikystė“ strateginis planas 2021-2023 m.
Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Vaikystė“ veiklos planas 2022-2023 m.
Vaiku priemimo ir isleidimo tvarkos aprašas
Mokytojų adaptacijos tvarkos aprašas
Netiesioginio darbo su vaikais tvarkos aprašas
Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Vaikystė“ Darbo tvarkos taisyklės 2022 m.