Įstaigos vidaus dokumentai

Metinis visuomenės sveikatos priežiūros specialistės planas
Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Vaikystė“ strateginis planas 2024-2026 m.
Ukmergės vaikų Lopšelio-darželio "Vaikystė" 2023-2024 m. m. veiklos planas


Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
Vaiku priemimo ir isleidimo tvarkos aprašas
Mokytojų adaptacijos tvarkos aprašas
Netiesioginio darbo su vaikais tvarkos aprašas
Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Vaikystė“ Darbo tvarkos taisyklės