eTwinning projektas „ŽIEMOS MALONUMAI STEAM VEIKLOSE“

Ukmergės vaikų lopšelio – darželio „Vaikystė“ mokytoja Asta Gotovtienė su „Klausučio“ grupės ugdytiniais dalyvavo eTwinning projekte „ŽIEMOS MALONUMAI STEAM VEIKLOSE“
Projektas vyko nuo 2021.12.10 iki 2022.02.28
Projekto tikslai:

  1. Skatinti pažinti žiemą, naudojant STEAM metodiką.
  2. Stebėti, pažinti žiemos gamtos reiškinius, juos tyrinėjant ugdymosi veiklose.
  3. Suteikti vaikams galimybę pajausti žiemos pramogų džiaugsmą, sportuojant ir muzikuojant.
  4. Naudoti informacines technologijas pažinimui, tyrinėjimui ir žaidimui.
Vaikai atliko įvairias STEAM veiklas. Patobulėjo fizinė, pažintinė, meninė, komunikavimo kompetencijos.
Mažieji išbandė skirtingas pramogas lauke, eksperimentavo su sniegu, ledu, vandeniu. Grupėje atliko įvairius kūrybinius darbelius žiemos tematika įvairiomis technikomis ir priemonėmis. Važiavo į Vilnių susitikti su Kalėdų seneliu.

eTwining.net