eTwinning projektas „KURIU LIETUVAI“

2021 m. vasario 08 d. iki 2021 m. kovo 19 d. Ukmergės vaikų lopšelio – darželio „Vaikystė“ "Klausučio" ir "Kvatoklio" grupių vaikai dalyvavo eTwinning nacionaliniame STEAM projekte "Kuriu Lietuvai". Projekto metu kūrybingai paminėjo Lietuvos valstybei ir jos piliečiams svarbias datas – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. STEAM projekte dalyvavo trisdešimt Lietuvos darželių. Vaikai kartu su mokytojais, tėvais, savarankiškai pasirinkdami priemones ir STEAM veiklos būdus, tyrinėjo, konstravo, atliko kūrybines bei praktines užduotis Vasario 16-osios, Kovo 11-osios temomis.

Projekto rezultatai:

  1. Ugdomųjų veiklų metu, integruojant pilietinį ugdymą, buvo skatinamas aktyvus, savaiminis, patirtimi grindžiamas mokymas (-is), taikant įvairias STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno, matematikos) idėjas.
  2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai ugdymo procese taikė inovatyvias STEAM metodikos elementus ir dalinosi pažangia, gerąja darbo patirtimi.
  3. Buvo plėtojamas Lietuvos ugdymo įstaigų kūrybinis bendradarbiavimas
Mokytojos Asta Gotovtienė ir Violeta Lukoševičienė

eTwinning.net