Pilietiškumo ir kūrybiškumo ugdymo projektas „Švęskime Lietuvą"

2021- 02-01 iki 2021-04-01 Ukmergės vaikų lopšelio – darželio „Vaikystė“ "Klausučio" grupės ugdytiniai dalyvavo eTwinning pilietiškumo ir kūrybiškumo ugdymo projekte „Švęskime Lietuvą". Projekto tikslas - stiprinti ugdytinių tautinio tapatumo, bendrumo su aplinka jausmą. Šis projektas skirtas įtraukti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigas į „Vasario 16-osios" ir „Kovo 11-osios" minėjimų ciklą.

Atlikdami numatytas veiklas vaikai plėtojo savo kūrybines, pažintines galias, ugdėsi gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, puoselėjo pagarbą ir pasididžiavimo jausmą Tėvyne.

Vaikai prisiminė Lietuvos simbolius. Atliko kūrybinius/meninius darbelius. Susipažino su tautiniais kostiumais, šoko liaudies ratelius ir dainavo dainas. Virtualiai keliavo po Lietuvą. O STEAM veiklose atsispindėjo Lietuvos trispalvė. Dalyvavo viktorinoje „Švęskime Lietuvą" su Alytaus vaikų lopšelio - darželio „Boružėlė" vaikais.

Projektas įvertintas Nacionaliniu kokybės ženkleliu
“eTwinning” programos Nacionalinė paramos tarnyba praneša, kad mūsų mokyklos mokytojai Astai Gotovtienei suteiktas Nacionalinis kokybės ženklelis (NKŽ) už projektą “ Švęskime Lietuvą ”. Sveikiname!Programos „eTwinning“ kokybės ženkleliai suteikiami mokytojams, vykdantiems puikius projektus programoje „eTwinning“. Jie pažymi, kad projektas pasiekė  nacionalinį  standartą.

eTwinning.net