eTwinning tarptautinis projektas „KALĖDOS SU STEM/CHRISTMAS WITH STEM“

Ukmergės vaikų lopšelio - darželio „Vaikystė" „Klausučio“ grupės ugdytiniai 2020m. gruodžio mėnesį dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte „KALĖDOS SU STEM!“ Projekto metu vaikai gilino žinias apie metų laiką žiemą, Advento ir Kalėdų tradicijas, skiriant dėmesį kiekvienai STEM akronimo raidei.

Projekto veiklų metu vaikai tyrinėjo, konstravo, eksperimentavo ir kūrybiškai veikė, atliko praktines užduotis. Ugdė problemų sprendimo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, hipotezių kėlimo, tyrinėjimo ir kitus įgūdžius bei gebėjimus.

Lapkričio 30 d. įvyko pirmasis virtualus susitikimas su projekto dalyviais. Susipažinome su projektu ir parodėme vieni kitiems savo  Advento kalendorių.

Gruodžio 1 d. atidarėme pirmąjį Advento kalendoriaus langą ir atlikome pirmąją užduotį.

Kiekvieną dieną lauke arba viduje, eksperimentavome, tyrinėjome ir atradome ką nors naujo. Projektą pristatėme ugdytinių tėvams ir pakvietėme juos aktyviai įsitraukti į projekto veiklų įgyvendinimą namuose!

IKT savaitę mes žaidėme naudodami „Bee Bots“, kompiuterius, išmaniąją lentą. Išbandėme projekto partnerių sukurtus e-žaidimus ir programas.

Lauke ir grupėje kūrėme inžinerinius iššūkius, rašėme skaičius, skaičiavome, svėrėme, matavome, mokėmės geometrijos. Galiausiai apmąstėme, ko išmokome, ką sužinojome, kaip mums sekėsi. Vyko virtualus projekto dalyvių susitikimas - refleksija. Sukūrėme bendrą eKnygą „Kalėdos su STEM".

Projektas įvertintas Nacionaliniu kokybės ženkleliu
„eTwinning“ programos Nacionalinė paramos tarnyba praneša, kad mūsų mokyklos mokytojai Astai Gotovtienei suteiktas Nacionalinis kokybės ženklelis (NKŽ) už projektą „KALĖDOS SU STEM!“. Programos „eTwinning“ kokybės ženkleliai suteikiami mokytojams, vykdantiems puikius projektus programoje „eTwinning“. Jie pažymi, kad projektas pasiekė  nacionalinį  standartą.

eTwinning.net