Logotipas

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis
„Vaikystė“

Apie mus

Pertvarkius Ukmergės mokyklos-darželio „Varpelis“ vidaus struktūrą, 2018 metų rugsėjo 3 dieną duris atvėrė atsinaujinusi ugdymo įstaiga – Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Vaikystė“. Darželyje krykštauja vaikai, skatinamas Gėris, puoselėjamas Grožis, per patyrimą kaupiamos Žinios.

Veiklos filosofiniu pagrindu pasirinkta Š. Amonašvilio mintis - „...vaiką auklėk, mokyk, patark gražiai. Jei gėris dovanojamas gražiai, dovana bus priimta“. Tikima vaiko galimybėmis, vaiko unikalumo atskleidimu, pagarba jo asmenybei.

Didelis dėmesys skiriamas ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijai ir ugdymui, veiklos kokybės gerinimui, loginio mąstymo, ekologiniam ugdymui, socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymui. Kuriama aplinka, sąlygos padedančios vaikui ugdytis matematinius gebėjimus. Veikia anglų kalbos ir matematikos papildomi nemokami užsiėmimai. Taip pat tėvų lėšomis mokami – krepšinio ir gimnastikos treniruotės. Įgyvendinama tarptautinė „Zipio draugų“ programa, formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai, dalyvaujama ES remiamose programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.

Darželyje suformuota 11 grupių, kurias lanko 190 vaikų nuo 1 iki 7 metų amžiaus. Tikima, kad atnaujintas ir jaukus darželis patiks vaikams, o mokytojai sukurs puikią ugdymo programą. Yra galimybė ugdytinių tėveliams ne tik aktyviai dalyvauti darželio gyvenime, bet ir tobulinti tėvystės įgūdžius. Tęsiama Šaunių šeimų klubo veikla.


Mes žinome, kad rytoj būsim geresni, nei šiandien.
an image