Logotipas

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis
„Vaikystė“

Planavimo dokumentai

Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Vaikystė“ Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Metinis visuomenės sveikatos priežiūros specialistės planas

Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Vaikystė“ strateginis planas 2021-2023 m.

Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Vaikystė“ veiklos planas 2021-2022 m.